Wheatering

In deze werken staat het onderzoek van 'verwering' centraal. Hoe reageert de mens op invloeden van buitenaf? Welke sporen laat dit achter? Hoe wordt de mens aangetast door het leven?